Hemma hos dig, mig och oss

Nästan en tredjedel av alla som vill flytta hemifrån saknar möjlighet att göra det. En orsak är den akuta bostadsbrist som råder och som särskilt påverkar unga vuxna. Att hitta ett eget hem är idag en utmaning för många.¹

Däremot har nya tekniska lösningar som förenklar möjligheten att dela allt ifrån bilar till kontorsplatser på senare år även förändrat vår inställning till att dela och äga gemensamt.

Till skillnad från tidigare kan många unga även tänka sig att bo ihop med andra. Och idag vill nästan hälften av alla Stockholmare mellan 18 och 35 år bo tillsammans med människor utanför den närmaste familjen.²

¹ The Economist, SCB

² ”Hur vill unga i Stockholm bo i framtiden”, United Minds